Diensten

“Onze expertises voor jouw organisatie transformatie. Elk probleem kent zijn eigen oplossing en werkwijze. Samen met jou bekijken we welke aanpak het beste past bij jouw vraag. Met onze expertises stellen we jouw team en organisatie in staat verantwoordelijkheid te nemen voor haar ontwikkeling en toekomst.”

Organisatie ontwikkeling

"Werk harder aan jezelf, dan aan je organisatie."

Een succesvolle organisatie kenmerkt zich door zich zo in te richten dat de medewerkers op hun plek zitten, doen waar ze goed in zijn en optimaal samenwerken aan het doel van de organisatie.
Wij zijn jouw klankbord bij het inventariseren van je organisatiepotentieel. Zo kun je makkelijker de stip op de horizon plaatsen voor een totale transformatie of werken vanuit de bedoeling met de ziel en eigenheid die bij je past. Daarvoor voel je meer energie en maak je impact in toekomstige veranderprocessen.

Wil je een voorbeeld worden van een ideale efficiënt ingerichte organisatie met een duidelijke bedrijfsvoering, eigen cultuur, unieke oplossingen en bijzonder effectief in alles wat het doet? Wielmoed houdt je in beweging om continue te blijven veranderen.

Teamcoaching

"Een volwassen team kan ruzie maken en weet het ook weer bij te leggen."

Teamcoaching zorgt voor bewustwording van ieders eigen rol binnen het team, de onderlinge dynamiek en bijdrage aan het organisatieresultaat. Onderlinge verhoudingen worden zichtbaar, individuele drijfveren worden bespreekbaar gemaakt en waardering voor elkaars kwaliteiten wordt uitgesproken. Je medewerkers zijn tenslotte de bouwstenen van je bedrijf en zetten jouw doelen om in concrete resultaten.

In de teamcoaching leren de teamleden wat er in de interactie gebeurt en hoe ze daar effectiever en efficiënter mee om kunnen gaan. Te denken valt aan de behoefte aan veiligheid, gedeelde missie, belemmerende overtuigingen of patronen en onderlinge communicatie. Teamcoaching is erop gericht om de teamleden handvatten te geven om hun eigen ontwikkeling op te pakken en te borgen voor de toekomst.

Arbeidsvoorwaardenregeling- en advies

"Als je mensen iets gunt, krijg je meer terug dan je had verwacht."

Om te komen tot passende voorwaarden die het realiseren van de organisatiestrategie en -doelstellingen ondersteunt, begeleiden we je bij en adviseren we je over de ontwikkeling en actualisatie hiervan.

Vanuit onze expertise op fiscaal, financieel en arbeidsrechtelijk gebied begeleiden wij zowel het inhoudelijke, juridische als het onderhandelingsproces uiterst deskundig. Een sociaal plan, sociaal statuten en de rechtspositieregeling zijn belangrijke onderwerpen in deze ultieme vorm van maatwerk. De implementatie van de gewijzigde of nieuwe voorwaarden en de communicatie naar de medewerkers wordt ondersteund door een betrokken professional. Goede voorlichting en een proces van wederzijds vertrouwen zullen uiteindelijk een succesvol resultaat geven.

Verkennend gesprek?

Wil je meer weten over Wielmoed, onze visie, aanpak en aanbod?
Neem dan gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

Coachend leiderschap

"Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden."

Leidinggeven betekent doelen stellen en doelen halen. Coachen wil zeggen dat je mensen faciliteert, begeleidt en dat ze leren zichzelf te ontwikkelen. Coachend leidinggeven combineert die twee zaken. Coachend leidinggeven is zorgen dat je je medewerkers keuzes geeft, ze letterlijk het beste uit zichzelf halen en dat ze taakvolwassen en zelfstandig met hun functie om gaan zodat resultaten worden behaald. Zorgen dat medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen en de energie vrijmaakt die nodig is om de creativiteit uit de mens te halen. Dit kan alleen als je je medewerkers goed leert kennen, én investeert in hun talent.

Verandermanagement

"Veranderen, het is eenvoudig maar niet gemakkelijk om te doen."

Projectmatig werken maken een verandertraject overzichtelijk, inzichtelijk en beheersbaar. Het basisprincipe ‘eerst denken, dan doen’ zorgt ervoor dat betrokkenen al bij voorbaat nadenken over de succes- en risicofactoren in het project. Het maakt het mogelijk om van tevoren die randvoorwaarden te creëren die nodig zijn voor het realiseren van projectsucces.

Voldoende aandacht voor verandermanagement zorgt ervoor dat het gehele krachtenveld in het vizier blijft. Je houdt rekening met alle belanghebbenden en zorgt voor die interventies die nodig zijn om draagvlak te ontwikkelen of te versterken. Verandermanagement heeft als focus het laten groeien van de verander bereidheid, het verspreiden van enthousiasme en het stimuleren van gezond ongeduld voor wat betreft het gewenste einddoel.

Conflict coaching en begeleiding

"Meestal ben je zelf het probleem."

In de kern gaat het bij een conflict over een gebrek aan wederzijds begrip. Maar hoe bereik je dat als je tot in je tenen overtuigd bent van het feit dat jij het bij het rechte eind hebt? Volgens ons begint dat met het besef dat jouw waarheid niet de enige waarheid is en dat jouw stemming van grote invloed is op de sfeer. De tweede stap is het zoeken naar de overeenkomstige doelen. In de kern willen we namelijk allemaal goede dienstverlening bieden en ons gerespecteerd voelen in ons werk. De manier waarop we ervaren dat dit ook daadwerkelijk zo is, kan verschillend zijn. En dat is helemaal niet erg, wanneer we die verschillen van elkaar respecteren en benutten. Dat is de essentie van onze inzet bij conflicthantering tussen mensen.